Mi a teendőm káresemény, baleset bekövetkezése esetén?

Az első, és legfontosabb annak megállapítása, hogy fennáll-e életveszély, a kár fenyegeti-e bárki testi épségét. Amennyiben igen, úgy értesítse a segélyszolgálatokat. Ha személyi sérülés is történt, akkor orvost, mentőt kell hívni, és minden esetben értesíteni kell a rendőrséget…Az első, és legfontosabb annak megállapítása, hogy fennáll-e életveszély, a kár fenyegeti-e bárki testi épségét. Amennyiben igen, úgy értesítse a segélyszolgálatokat az alábbi telefonszámokon:
Mentőszolgálat: 104
Tűzoltóság: 105


Ha személyi sérülés is történt, akkor orvost, mentőt kell hívni, és minden esetben értesíteni kell a rendőrséget, melynek hívószáma: 107

Ajánlott a rendőrség értesítése abban az esetben is, ha a felek között vita alakul ki, vagy a résztvevők között külföldi személy vagy gépjármű is található. Lehetőség szerint az eredeti állapotot kell fenntartani a hatóság megérkezéséig.
Ha valamelyik fél ragaszkodik a Rendőrség kihívásához, a baleset résztvevői kötelesek a rendőr(ök) megérkezéséig a helyszínen maradni.

A helyszínen ki kell tölteni a Baleseti bejelentő nyomtatványt, amelynek eredeti példánya a károsulnál, míg a másolat a károkozónál marad. Ha több résztvevős baleset történt, akkor több baleseti bejelentőt kell kitölteni. A helyszíni rendőri jelenlét és jelentés mellett is ki kell tölteni a baleseti bejelentőt. A baleseti bejelentő minden adata lényeges lehet a biztosító jogalapi döntéséhez. A biztosító számára az a legfontosabb, hogy a baleset körülményei a résztvevők által a legpontosabban legyenek leírva és lerajzolva, ezért fontos, hogy a Baleseti bejelentő nyomtatvány minden rovatát hiánytalanul töltsék ki, és a résztvevők az adatok helyességét aláírásukkal igazolják. A Baleseti bejelentő nyomtatvány hátlapján hasznos tanácsokat talál a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban.

Amennyiben nincs mód a Baleseti bejelentő nyomtatvány helyszínen történő kitöltésére, úgy a résztvevők jegyezzék fel egymás nevét, elérhetőségét, a gépjármű rendszámát, a felelősségbiztosítót és a biztosítás kötvényszámát, de akár egy üres papírlapon is rögzíthetők a baleset körülményei, illetve a résztvevő felek és járművek személyes és biztosítási adatai.

A károsultnak 30 napon belül kell a károkozó biztosítójához a káreseményt bejelentenie, míg a
károkozónak csak 8 nap áll rendelkezésére, hogy saját biztosítója felé ezt megtegye.